Archive for Agost de 2009

Esborrar arxiu més antics que una data

10 Agost 2009

Per esborrar arxiu més antics que una data determinada amb el find, fer:

find . -atime +3 -exec rm {} \;

Referència: http://www.comandos-linux.we.bs/comando-find.html

Anuncis

Restar dates en un script GNU

10 Agost 2009

Per poder restar dates en un script posar la instrucció:

date.exe –date=”9 days ago” +%d%m%Y

date.exe –date=”9 weeks ago” +%d%m%Y

date.exe –date=”9 months ago” +%d%m%Y

NOTA: — es refereix a dos guions seguits: “- -” no a un sol com aparenta.

Resta dies, setmanes o mesos en un script fet amb sh.exe de les unixtools que podeu baixar de: http://unxutils.sourceforge.net/

Extret de: http://www.unix.com/unix-dummies-questions-answers/7919-subtracting-two-months-date.html